Friday, Apr 29, 2022

صفحه نخست » "گاف قالیباف در پخش زنده همزمان با سرنوشت مشکوک نادر طالب‌زاده"

محمدباقر قالیباف که ظاهرا به خاطر انتقادات روزهای اخیر تحت فشار است در گفتگویی که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد دچار گافی تاریخی شد آن هم در روز اعلام سرنوشت مشکوک نادر طالب‌زاده

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy