Sunday, May 1, 2022

صفحه نخست » موزه مردم‌شناسی رختشویخانه، زنجان

یک شهروندخبرنگار با ارسال این ویدیو برای «ایران وایر» نوشته است: «این موزه جایی است که مردم در خیلی قدیم در آن رخت و ظرف می‌شستند و حتی بچه‌هایشان را حمام می‌کردند. یک طاق ضربی برای اینجا که جوی شست و شو بوده نصب شده بوده و حالا مجسمه‌هایی به یادبود همان سال‌ها ساخته شده که زنان را در حال شستشو نشان می‌دهد.» او نوشته این جا یکی از دیدنی‌های زنجان است اما عکس‌هایش کمتر از نقاط دیدنی دیگر شهرها منتشر شده است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy