Saturday, May 21, 2022

صفحه نخست » متلک دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو: تبدیل به یکی از استان‌های چین شده‌ایم

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ایران، روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه، با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به کشور و تسخیر این بازار با خودروها و قطعات چینی گفت: خیلی زحمت کشیدند جلوی واردات را گرفتند که برندهای جهانی وارد نشود و ما را به یکی از استان‌های چین تبدیل کردند. دادفر گفت: این همه خودروی چینی در خود چین هم در نمایشگاه‌ها نیست و برندهای دیگر جهانی را شما می‌توانید در آن جا ببینید.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy