Wednesday, Jun 15, 2022

صفحه نخست » پیامی از زندان ایران: آقای رضا پهلوی دغدغه همه شما را دارد؛ آزادی و پیروزی ایرانیان در گرو اتحاد و همدلی است!

farkoosh_061522.jpgعلی موسی نژاد فرکوش زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۴۰۱ در پیامی که از زندان «رجایی شهر» کرج فرستاده و در اختیار کیهان لندن قرار گرفته، از «صدای پای مردم» و ضرورت اتحاد و همبستگی و همدلی برای رسیدن به پیروزی و آزادی می‌گوید.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy