Friday, Jul 1, 2022

صفحه نخست » نمونه هایی از نظر های میرزا فتحعلی آخوندزاده در حدود ۱۶۰ سال قبل، در باره ی یاوه های اسلامی؛ ف. م. سخن

933BD764-E7B8-45EE-8FFC-BFF756B1A27E.jpegدر باب حمام و غسل:
در روی آب خزینه ی حمام ها، چرک مانند نفت نمایان و هر ناپاک و صاحب بدن زخم و متعفن داخل حمام شده چابک خود را به هیات غریب به خزینه غلتانیده غسل می کند به اعتقاد خودش گویا پاک می شود به جهت این که مجتهد گفته است آب خزینه ی حمام کُر است مردار نمی شود با این که مردم نادان می بینند که ناپاک ترین ناپاک ها ست باز قیاس می کنند که پاک است...

در باب بیکار و تن لش بودن اهل دین:
....در هر طرف سادات با شال و عمامه ی سبز و آبی جلو مردم را گرفته می گویند من به هیزم چینی نمی روم، آب نمی آورم، زمین نمی کارم، کشت نمی دروم، مفت می خورم، ول ول می گردم، من از اولاد آن اجداد هستم که تو را به این روز و به این ذلت انداخته اند. به پادشاه مالیات بده، به فقرا فطره و زکات بذل کن، قربانی کُش.

صد تومان یا دویست تومان خرج کن به حج رو، عرب های گرسنه را سیر نما، و پنج یک مداخل خود را نیز به من بده....

در باب مجازات های اسلامی:
رسم «سیاست کردن» که در میان طوایف وحشی و بربر معمول است، الان در ایران مشاهده می شود. می بینی آدمِ دو نیمه شده از دروازه ی شهرها آویزان گشته است. می شنوی که امروز پنج دست مقطوع گشته، پنج چشم کنده، پنج گوش و دماغ بریده شده است.... برای نظم ولایت وسایل دیگر هست. اگر امرای ایران از علم و قانون اداره و پولیتیک خبردار می بودند می دانستند، که به واسطه ی قتل نفوس و قطع اعضا، مملکت را منتظم داشتن از اعظم قبایح است....

مجازات های وحشتناک اخروی:
آخوند ملاصادق گفت:
امروز احوال جهنم را به شما وصف خواهم کرد که از غفلت بیدار شوید و به این مرتبه به دنیا آلوده نباشید. ملا محمد باقر مجلسی، رحمت الله، در کتاب «حق الیقین» به موجب احادیث صحیحه نوشته است اولا باید معتقد بشوید که صراط حق است و آن پُلِ جهنم است و جمیع خلایق در روز محشر از روی آن عبور خواهند کرد، آن را پُل صراط تعبیر می کنند. از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر و از آتش گرم تر است. آنان که مومن خالص اند، مانند برق به آسانی از روی آن می گذرند و آنانی که گناهکارند بالای آن می لرزند، پای شان لغزیده به جهنم می افتند.

جهنم را هفت طبقه می باشد:
اول جهنم،
دوم سَعیر،
سوم سَقَر،
چهارم جحیم،
پنجم لَظا،
ششم حُطَمَه،
هفتم هاویه
است. شرابِ جهنم حَمیم گرم و قطران، و طعام اش زَقّوم است.

حمیمِ گرم، عبارت از چرک و زخم چرکی است. این حمیم گرم چنان چیزی ست که اگر قطره ای از آن به آب دنیا مخلوط شود از تعفن آن تمامی اهل دنیا هلاک می گردند.....

باقی این کتاب ارجمند را که آخوندزاده با شجاعت وصف ناپذیر آن را نوشته است خودتان مطالعه کنید و یاد روشنگرانی چون او را گرامی دارید.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy