Monday, Aug 1, 2022

صفحه نخست » تعرض یک روحانی به، و بیرون کردن او از جشن عروسی

جشن عروسی ای که در اول ماه محرم در روستای خیرآباد داراب برگذار شد با تعرض یک روحانی مواجه شد، که قصد تعطیل کردن جشن را داشت، اما توسط مردم اهالی این روستا بیرون شد

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy