Friday, Aug 12, 2022

صفحه نخست » روزانه فاضلاب انسانی ده میلیون نفر از ایران وارد خزر می‌شود

fazelab_081222.jpgایران وایر - به گزارش خبرگزاری رکنا، روزانه به اندازه فاضلاب انسانی ده میلیون نفر به صورت تصفیه نشده و صرفا از طریق ایران وارد دریای خزر می شود.

«عُزیر عابسی»، کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در گفت و گو با خبرگزاری رکنا گفته است: «روزانه به اندازه فاضلاب انسانی ده میلیون نفر به صورت تصفیه نشده و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم صرفا از طریق ایران وارد آب دریای خزر می شود.»

با اینکه جمعیت سه استان شمالی کشور مجموعا حدود هشت میلیون نفر است و این در حالی است که در تمام طول سال گردشگران زیادی از سراسر ایران به استان‌های شمالی سفر می‌کنند. این اتفاق اما در شرایطی رخ می‌دهد که تمام شهرها و روستاهای شمال کشور تقریبا فاقد سیستم تصفیه مناسب فاضلاب انسانی هستند.

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که با وجود اهمیت فراوان اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ژئوپلتیک آن برای پنج کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، متاسفانه این روزها با مشکلات فراوان زیست محیطی روبرو است.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

بخشی از این مشکلات عبارتند از: پسروی آب دریا گرفته تا کاهش آورده آبی رودخانه‌های منتهی به خزر، صید غیرمجاز گونه‌های آبزی در معرض خطر این پهنه آبی و تشدید ورود انواع آلودگی‌های نفتی و فاضلاب شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری و ورود شیرابه تصفیه نشده حاصل از سایت‌های پسماند به آب دریای خزر.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy