Thursday, Aug 18, 2022

صفحه نخست » ببینید حکومت روی شانه چه کسانی سوار است

majazi_081822.jpgمسیح علینژاد در اینستاگرام نوشت:‌ باور کردنی نیست، فقط نگاه کنید چه کسانی دارند مملکت را اداره میکنند. این گزارش را مسیح علینژاد و رسانه‌های خارج از کشور تهیه نکردند. میکروفون صدا‌ و سیمای جمهوری است در همایش «چالش فضای مجازی» .

ببینید حکومت روی شانه چه کسانی سوار است افراد ناآگاه بهترین سربازان دیکتاتورها هستند. چشم بسته و گوش به فرمان رهبرشان. این افراد هیچ وقت فکری از خودشان ندارند و همیشه یک دیکتاتور برای‌شان تصمیم می‌گیرد. آنها حتی نمی‌دانند کجا نشستند و فضای مجازی چیست اما در آن همایش با کت و شلوار روی صندلی نشسته‌اند.

احتمالا بعضی‌ها هم استاندار و شهردار و... هستند.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy