Sunday, Aug 21, 2022

صفحه نخست » مزاحمت یک «آمر به معروف» برای دو کودک خردسال درحال رقص

در این ویدئو بعد از ممانعت فرد لباس شخصی از رقص کودکان صدای زنی که به ظاهر مادر یکی از این کودکان است شنیده می‌شود که به این مرد به دلیل «دست زدن به فرزندش» معترض می‌شود. منبع: رادیو فردا

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy