Saturday, Aug 27, 2022

صفحه نخست » یک ایرانی به دلیل این رفتار "احمقانه"، در خطر اخراج از ترکیه

یک مرد ایرانی که از بالکن خانه خود بطری مشروب به پایین می‌انداخت و در حین رانندگی اقدام به شلیک از داخل خودرو می‌کرد، اکنون در خطر اخراج از ترکیه قرار دارد. او با تهیه ویدیو از این رفتارها، آن‌ها را در حساب اینستاگرامی خود منتشر می‌کرد. این اقدامات با واکنش منفی کاربران کشور ترکیه مواجه شد و حتی موضوع به کانال‌های خبری این کشور نیز کشیده شده است.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy