Tuesday, Aug 30, 2022

صفحه نخست » نماز سکسی!

توانا - علیرضا پناهیان از منبریان محبوب رهبر جمهوری اسلامی در جلسه شرح حدیث ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ به دلایل علاقه پیامبر اسلام به زن و نماز می پردازد ... شرح حدیث را از محمد تقی بهجت مرجع تقلید شیعیان نقل می‌کند و می‌گوید: از نظر پیامبر در هنگام اقامه نماز لذتی همچون لذت جنسی وجود دارد!
با این اوصاف برگزاری نماز جماعت یا سایر فرایض دینی همچون مولودی، عزاداری‌ها یا اربعین و ... با دلایل مطرح شده توسط علیرضا پناهیان نیاز به تشریح بیشتری دارد که تجمع نمازگزاران یا عزاداران با چه کیفیتی از لذت جنسی همراه خواهد بود؟!

آیا تحریک‌پذیری مومنین در این قبیل تجمعات هم نیاز به گشت ارشاد دارد یا صرفا برای سرکوب مردم عادی از آن استفاده می‌شود؟!Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy