Thursday, Sep 8, 2022

صفحه نخست » ببینید چه بخور بخوریست!

توانا - یکی از مخاطبان ضمن ارسال این فیلم نوشته‌است:


این صحنه‌ای از سفره زائران اربعین است، فرقی نمی‌کند برای کدام کشور هستند، وقتی همه دور یک سفره نشسته و غذا را این چنین می‌خورند، این سوال پیش می‌آید که انسان باید چند هزار سال به عقب بازگردد که این گونه غذا بخورد!

جمهوری اسلامی که در تامین و تهیه مواد غذایی در داخل کشور ایران با مشکل روبرو است و هر روز به فکر سهمیه بندی یک نوع ماده غذایی است،‌ صدها هزار تن مواد غذایی را از ایران به مقصد عراق برای زائران می‌فرستند تا این چنین به هدر رود.

ضمن اینکه همین مسافران اربعین هر سال پس از بازگشت به دلیل نبود بهداشت کافی و عدم رعایت آن، به بیماری‌های مختلفی مبتلا می‌شوند و انواع بیماری‌ها را وارد کشور می‌کنند در شرایطی که قیمت دارو و درمان در ایران بسیار گران است.

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy