Wednesday, Sep 21, 2022

صفحه نخست » نیروهای نظامی: با قیامِ مردم، بهترین مجال برایِ شما پیش‌آمده است! کوروش گلنام

Kourosh_Golnam.jpgقیام ملی و پُرشور

همه نیروهایِ نظامی که دل با مردم و آینده ایران دارند، نمی‌باید این مجال پیش‌آمده را از دست داده و می‌باید به مردم بپیوندند. قیام این‌بارِ مردم، که به حق باید گفت قیامی است ملی و پُرشور، بهترین امکان را برای شما فراهم آورده است که پیش از آن‌که دیر شود، تصمیمِ نهایی خود راگرفته و آشکارا به مردم بپیوندید.

مردم خواهران و برادرانِ شما بوده و زیر بار ستم، زور، ناکارآمدیِ حکومت، فشار روزافزون گرانی، نابسامانی و بی‌برنامگی، دیگر کارد به استخوان رسیده‌اند. آینده ایران به شما و خانواده‌هایِ شما نیر پیوند دارد. از شما خواسته می‌شود:
ـ فرمان کشتار و زدن مردم را نپذیرفته و در برابر آن به هر شکل که خود می‌دانید ایستادگی کنید،
ـ ترفند‌ها ونقشه‌هایِ سرکوب حکومت را، آن‌گونه که امکانش هست، افشا کنید،
ـ هر گونه که می‌توانید و از هر راهی به مردم یاری برسانید،
نام دستوردهندگان، درجه پرسنلی، جایِ خدمت، آدرسِ آنان و آن‌چه که می‌دانید را در اختیار مردم بگذارید،
ـ اگر دستِ شما به خون آلوده نیست، نترسید! مردم بازگشت شما به سویِ خود را خواهند پذیرفت. شما نیز فرزندان این سرزمینِ آفت‌زده و ویران‌شده هستید.
به خود بیایید! پیروی از آخوندهایِ تبهکار و ریا‌کار حکومتی و در رأس آن آخوند خامنه‌ای، نه تنها خیانت به مردم است، که خیانت به آینده فرزندانِ و خانواده خودتان نیز هست. شرم و سرافکندگی در پیروی از این آفت‌هایِ اجتماعی ۴۳ ساله ویران‌گر را پایان دهید، دیگر بس است!
این‌همه ستم، کشتار، سرکوب، گرفتاری‌ و دردهایِ روزافزونِ اجتماعی، که خود نیز هر روزه شاهد آن هستید، و این آخرین قتل دردناکِ دختر ایران، مهسا (ژینا) امینی، که جهانی را تکان داد باید وجدان شما را به جنبش واداشته و شما را چنان تکان داده باشد که از خوابِ ۴۳ ساله بیدار شده باشید؟
به خود بیایید، شاید این آخرین مجالِ شما باشد!Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy