Friday, Sep 23, 2022

صفحه نخست » رئیسی و رفقا با یک کامیون آمریکا را بار زدند

رئیسی و همراهانش با یک کامیون سوغات آمریکایی نیویورک را ترک کردند

***

کامیونی که چمدان‌های هیات همراه رئیسی را از هتل محل اقامت در نیویورک می‌برد

***

فرار مقام جمهوری اسلامی با چهره پوشیده از پرسش‌های ایران‌اینترنشنال

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy