Friday, Sep 23, 2022

صفحه نخست » پس از خشم مردم به وسط بازی او، امین حیایی هم چرخید

hayayee_banner.jpgمنوتو - امین حیایی با انتشار ویدیویی درباره اعتراضات گفت: سرکوب مردم راهش نیست و با سرکوب مردم نمی‌توانید صدای آن‌ها را خاموش کنید. شما باید درد مردم را گوش می‌دادید و پاسخگو می‌بودید.

او که پیشتر ویدیویی منتشر و به خاطر صحبت‌هایش در روزهای اخیر مورد انتقاد بسیاری از مردم قرار گرفت، حالا با تغییر موضع خود می‌گوید:

ما هنرمندیم و کنار مردم ایستاده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را از مردم جدا کنید.

****Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy