Thursday, Sep 22, 2022

صفحه نخست » فریادهای وحشت مسیح علینژاد از حمام خونی که خامنه‌ای و رئیسی می‌خواهند به راه بیندازند

مسیح علینژاد این چند روز زبان مردم ایران شده، خار چشم وسط بازها، تکلیفتان را مشخص کنید کجا می خواهید بایستیدبا مرد م یا علیه مرد؟! وسطی وجود ندارد

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی: مردم حق دارند بگویند اگر هنرمندان اعلام نکنند دیگه صداوسیما نمی‌روند، آنها هم در قتل مردم شریک هستندCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy