Thursday, Sep 29, 2022

صفحه نخست » حکومتِ ایران را بایکوت کنید! کوروش گلنام

Kourosh_Golnam_2.jpg• سفارت‌خانه‌هایِ حکومتِ ایران، این محل‌هایِ جاسوسی و نفرت پراکنی را ببندید!
• بمباران منطقه کردنشین و پارلمانِ عراق، کوشش برایِ ایجادِ یک بحران و جلب توجه از مبارزه مردم ایران به نکته دیگر است.

ویژه گویا

نمایی روشن از ایران امروز

قیام گسترده مردم ایران و در رأس آن زنانِ دلاورِ ایران پس از بیش از ۴۳ سال زورگویی و کشتار که قتلِ جان‌گدازِ مهسا (ژینا) یِ ایران شعله سوزانِ آن را برافروخت، دیگر اکنون باید به روشنی به دولت‌مردانِ آمریکا و اتحادیه اروپا ثابت کرده باشد که این حکومت نه تنها نماینده مردم ایران نیست که مورد بیزاری است و مردم بی‌هیچ اماواگر خواستار سرنگونی آن هستند.
اگر تا دیروز به سببِ سودهایِ اقتصادی/تجاری/سیاسیِ خود بر خواستِ آزادیِ مردمِ ایران چشم پوشیدید و اجازه دادید که این حکومتِ زشت چهرهِ زشت کردار و ضد تمدن، آزادی و پیشرفت چون اختاپوسی در همه منطقه ریشه بدواند و در جای، جایِ جهان دست به ترور، آدمکشی، آدم‌ربایی، قاچاق، گروگان‌گیری و... بزند، اکنون که دیگر خاورمیانه را به انبار اسلحه تبدیل کرده‌اید و سودهایِ کلانِ خود را به بهایِ ده‌ها هزار قربانیِ ایرانی، عراقی، سوریه‌ای، یمنی، و... برده‌ا‌ید، در بزنگاهی قرار گرفته‌اید که باید به شکلی روشن راه و روش و سیاست خود را نه تنها با این حکومت که با مردم ایران روشن کنید. مردم ایران کسانی را که هنوز بر سیاست سازش و گفت‌وگو با آدمکشانِ اسلامی حاکم بر ایران پافشاری می‌کنند و بدین‌گونه در راه بی‌بازگشت آزادی آنان از بندِ این حکومتِ خون‌آشام سنگ‌اندازی می‌کنند، نخواهند بخشید و در فردایِ آزادیِ ایران به شکلی جدی خواهانِ پاسخ‌گویی خواهند شد.

راه ساده حل مشکلِ هسته‌ای

حل مشکلِ هسته‌ای با حکومت ایران که بیش‌تر بر بلوف‌، دروغ و خرید وقت برایِ باج‌گیری استوار است بسیار ساده است. تنها انجام دو سیاست این مشکل را در کوتاه مدتی برای شما حل می‌کند:
یک ـ دست از نشست‌ و سازش با حکومت اسلامیِ ریاکارِ ایران بردارید، سفارت‌خانه‌هایِ توطئه‌گر آن را ببندید و این حکومت تبهکار را بایکوت کنید.
دو ـ امکانِ دسترسیِ ایرانیان به اینترنتِ آزاد را فراهم کنید.
این دو مورد بزرگ‌ترین یاری به قیامِ کنونیِ مردم و شتاب‌دادن به سرنگونیِ حکومت آدمکش اسلامی ایران است و آن‌چه که شما آن‌را خطرِ هسته‌ای شدن این حکومت می‌نامید با سرنگونی حکومت بکلی از میان برداشته خواهد شد.
مردم ایران هیچ‌گونه نیازی به دخالتِ نظامی و یا راهنمایی شما ندارند. تنها دست خود را از پشت این حکومت بردارید و دو مورد بالا را به اجرا درآورید.

ایجاد بحرانی تازه با یورش به کردستانِ عراق

ما ایرانی‌ها شناختِ درخوری از سیاست‌ها و رفتارِ بیش از ۴ دهه این حکومتِ آدم‌خوار داریم. ایجاد بحرانی تازه برای رهایی از بحرانی دیگر یعنی بحران در بحران. این سیاستِ دیرینه، شناخته شده و رسوایِ این حکومت است. باید دید که آیا جامعه جهانی و سازمان ملل این‌بار به وظیفه خود عمل می‌کنند و یا تنها با محکوم‌کردنِ بیهوده و بی‌اثر و انتشار یک بیانیه بسنده می‌کنند؟ آیا بمباران اقلیمِ کردستان و پارلمانِ عراق تجاوزِ آشکار به خاکِ کشور دیگری نیست؟ اقلیم کردستان و دولت عراق، که در چند سال‌ گذشته بارها و بارها مورد آتش‌باری سپاه‌ پاسدارانِ تبهکارِ ایران قرارگرفته‌ و گذشته از آسیب‌هایِ مالی، دهها تن کشته و فراوان زخمی برجای گذاشته است، چه باید بکنند و تا چه زمانی می‌توانند خویشتن‌داری کرده و پاسخ ندهند؟
همه این سرکشی‌‌ها و یاغی‌گری‌هایِ حکومت اسلامیِ ایران و سپاه پاسداران نتیجه سستی بی‌اندازه سازمان‌ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا است. این حکومت شایستگی عضویت در سازمانِ ملل را نداشته و باید از سازمانِ ملل اخراج شود. نمایندگانِ این حکومت، نمایندگانِ مردم ایران نیستند. مردم ایران در بیش از ۴ دهه این را با خونِ قربانیانِ فراوانِ خود در راهِ به دست‌آوردنِ آزادی نوشته‌اند.
دست از سازش با این حکومت بردارید و حکومت ایران را بایکوت کنید!Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy