Friday, Oct 28, 2022

صفحه نخست » کتک خوردن یک بسیجی توسط مردم

شنبه، ۷ آبان ماه

***

***

دانشجویان امیرکبیر «ما از ایران نمیریم، ایران و پس میگیریم» درست میگویند، نمیخواهند از ایران بروند، آواره شوند و از خانواده هایشان جدا افتند، بلکه خامنه ای، روحانی، خاتمی و رئیسی باید بروند، آنها بودند هزاران نفر را آواره کردند و اکنون نوبت شان است آواره شوند.

***

آستارا، موتورهای ماموران جمهوری اسلامی در دستان معترضان

***

نام مادرش #فرشته_احمدی بود، ماموران علی خامنه‌ای او را با گلوله کشتند، اکنون مادر زیبایش در زیر خاک خوابیده است، دیگر نفس نمی‌کشد و دست‌هایش دیگر گرم نیست، سربازان خامنه‌ای یا دختران را از مادرانشان میگیرند و یا مادران را از دخترانشان، خامنه ای اگر تمام عالم را به کار گیرد مردم حکومت پر از جنون و خونش را سرنگون میکنند.

***

باحجاب و بی‌حجاب در کنار هم

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy