Friday, Nov 18, 2022

صفحه نخست » او فردین نیست، آقای کتک خور است!

fight_banner.jpgسخنگویی که همه جا هست و نیست

فرارو- او فردین نیست، کتک‌خور است؛ البته معمولا کارگردان کتک‌خورها را تا آخر فیلم نگه نمی‌دارد.

این‌ها تحلیل محمد مهاجری فعال سیاسی در ارتباط با نقش این روزهای علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم است. جهرمی بعد از آغاز موج جدید ناآرامی‌های اخیر، روزهای پرکاری را سپری کرده است.

یک پایش در دانشگاهها و یک پای دیگرش در محافل و جمع‌های مختلف خصوصی. افزون بر نقش کتک‌خور، او نقش همه‌چیزدان را هم ایفا می‌کند؛ برای هر رخدادی داستان خاص خود را دارد.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy