Tuesday, Nov 22, 2022

صفحه نخست » واکنش رسول خادم به طرح ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان معترض

khadem_banner.jpgرسول خادم،‌ رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران در واکنش به طرح گروهی از نمایندگان برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان معترض با انتشار تصویری کلاژشده نوشت: «در عجبم که این حجم از نفرت‌زایی و پلشتگرایی در میان شما چگونه تلنبار گشته است؟!

شما نمایندگان کدام مردمید؟!!! به جای حضور، پیگیری و شنیدن حرف جمعی از جوانانِ نخبه این سرزمین در دانشگاه‌های کشور که بزودی آینده این مرز و بوم به دست ایشان خواهد بود ، می‌خواهید با حذف آنها در سرزمین خودشان و در محیط دانشگاهی که منطقه اختصاصی اعلام نظر و بیان آنهاست، خفه‌شان کنید؟!!! از نظر شما دانشجو یا باید بی زبان و مرده باشد و یا تابع و دستبوس ...»

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy