Wednesday, Nov 30, 2022

صفحه نخست » بله! فوتبال مهم است اما پیروزی بر حکومت نکبت اسلامی از آن مهم تر است!؛ ف. م. سخن

F17B9C2C-66B0-484F-BDCD-E3E030ABF671.pngزنده باشند بچه های سنندج، مهاباد، فلاح و ولیعصر تهران و مشهد و جاهای دیگر ایران که با شکست تیم سد علی خامنه ای در مقابل امریکا به خیابان ها ریختند و جشن شادی بر پا کردند.

وقتی سد علی بعد از بُرد تیم اش در مقابل ولز گفت که بچه ها، چشم ملت را روشن کردند، طبق معمول، منظورش از چشم ملت، چشم خودش و دار و دسته آدمخوران اش بود که رقص شادی آن ها را در خیابان ها، با لباس کامل سرکوب و نقاب و پرچم خرچنگ نشان در داخل لوله ی سلاح هایی که با آن ها به طرف ملت واقعی شلیک می کردند دیدیم و خون دل خوردیم.

حکومت نکبت، میلیاردها تومان پول زبان بسته ی مردم را صرف فرستادن دار و دسته های حزب اللهی دلقک صفت اش به قطر کرد، برای شان هتل گرفت و سفارش شام و ناهار داد و «دیپلمات»های خود را مامور کرد تا با هماهنگی با ماموران «قطر»ی، جلوی اظهار وجود مخالفان اش در استادیوم قطر را بگیرند، و حتی برنامه ریخت که امروز را بعد از پیروزی بر «امریکای جهانخوار» تعطیل رسمی اعلام بکند و کارناوال های شادی در کشور به راه بیندازد، اما تیم بی انگیزه و خسته ی سد علی، نتوانست از سد امریکا عبور کند و بچه های ایران به خاطر این شکست جشن شادی بر پا کردند.

8069CFC1-01D7-4749-8803-4210859CC5D4.jpeg

حالا آرزوهای دوزاری حکومت نکبت به کنار، تحلیل های دوزاری مثلا مخالفان حکومت در خارج از کشور و «رهنمود» دادن های آن ها به مردم که این تیم، به هر حال تیم ایران است و این ها بچه های بزرگ شده و زحمت کشیده در ایران هستند و ما باید از شادی آن ها شاد شویم و با برُد آن ها خوشحال شویم و این خوشحالی را وسیله ای برای حضور در خیابان ها کنیم، باری این تحلیل ها و رهنمود های دوزاری هم با شادی مردم به خاطر «شکست» تیم سد علی بر باد رفت و یک بار دیگر مردم نشان دادند می توانند بر دو گانگی احساسات و دخالت ندادن احساسات کوتاه مدت شان در لحظات سرنوشت ساز کشور -جایی که بچه های بسیاری کشته شده اند و به زندان ها افتاده اند و نقص عضو پیدا کرده اند- فائق بیایند و میان بُرد «تیم ملی واقعی» با «تیم سد علی» فرق بگذارند و در حالی که به خاطر این دوگانگی و این تصمیم سخت، خون در چشم دارند، با نشان دادن شادی شان از شکست، مشت جانانه ای به دهان سد علی و حکومت آدمخوارش بزنند.

زنده باشید بچه های معترض، و زنده بماند حرکت اعتراضی تان تا سرنگونی نظام.

بازی جام جهانی تمام شد، و بازی مرگ و زندگی با حکومت نکبت همچنان ادامه دارد....Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy