Thursday, Jan 5, 2023

صفحه نخست » توصیه به خانم مسیح علی نژاد؛ ف. م. سخن

2523C30E-A0E0-425C-B928-A653CA04E721.pngالبته تصور نمی کنم خانم مسیح علی نژاد نیاز به این توصیه داشته باشند، اما گمان می کنم وظیفه انسانی حکم می کند این توصیه ها هر چند مکرر و هر چند توسط دیگران مطرح شده، تکرار مکرر شود تا خدای نکرده حکایت روح الله زم تکرار نگردد.

امروز در خبرها خواندم که سدعلی اظهاراتی فرموده در باره ی حجاب، و در متن سخنان اش این جملات را بیان کرده که:
«در قضایای اخیر امید دشمن این بود همین‌هایی که حجاب نیمه‌کاره دارند به کلی کشف حجاب کنند؛ نکردند؛ یعنی زدند توی دهان آن فرستنده فراخوان...».


به نظر می آید که منظور سدعلی از فرستنده فراخوان، خانم علی نژاد باشد، و اگر این طور باشد نظر به این که این موجود، موجودی کینه ای ست که باید هر جور شده زهرش را به کسانی که از آن ها کینه دارد بریزد، بسیار ضروری ست تا خانم علی نژاد تدابیری را که برای افزودن به امنیت اش ضروری ست بیندیشد و اگر تا کنون متن این خبر را برای مسوولان امنیتی امریکا ارسال نکرده، ارسال کند تا این موضوع جدی تر از پیش دنبال شود.

B168C98C-290C-4103-8E4A-F511283ED0A4.jpeg

قطعا، دستگاه تبلیغات جمهوری نکبت، با اشاره به مواردی که قبلا برای ترور خانم علی نژاد مطرح شد و مورد اثبات قرار نگرفت، سعی در تخفیف این گونه هشدارها داشته باشد چنان که در مورد روح الله زم هم با بزرگنمایی بازی های امنیتی چنین کاری را به نحو دیگر انجام دادند، لذا در چنین مواردی باید تصویر بزرگ را در نظر گرفت و نه جزییات تصویر را.

به هر حال، امیدوارم خانم علی نژاد همواره در سلامت کامل باشند و به فعالیت های موثر خود علیه حکومت نکبت با قوت تمام ادامه دهند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy