Monday, Feb 6, 2023

صفحه نخست » اینجا اروپا نیست، بی حجابی در مراکز خرید تهران (سری دوم)

manshoori.jpgاخیرا فیلم هایی منتشر شده منتسب به بی حجابی زنان و دختران در مراکز خرید تهران با پوشش زیبای اروپایی که با واکنش های زیادی همراه بوده است.

در این ویدئوها دیده میشود که خانم ها بدون حجاب و با لباس و پوششی که از دید جمهوری اسلامی غیر منشوری است در این مراکز مشغول خرید هستند.

***

***

***

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy