Friday, Jun 9, 2023

صفحه نخست » بیانیه خانم یاسمین پهلوی در باره ارتجاع سرخ و سیاه؛ بیانیه ای عالی از چند جهت هر چند...؛ ف. م. سخن

IMG_3202.pngامروز سرکار خانم یاسمین پهلوی بیانیه ای در توییتر خود منتشر کرده اند که از چند جهت عالی ست هر چند با برخی مفاد آن صد در صد مخالف ام.

ابتدا به نکات خوب این بیانیه اشاره می کنم:
-ایشان تکلیف خودش را با دوستداران و دشمنان خود مشخص کرده است. صریح گفته و صریح نوشته است. موضع خود را بی بازی های فریب دهنده ی سیاسی به صورت خلاصه بیان کرده است. چیزی که ما در عرصه ی سیاست ایران کم داریم، صراحت و راستی ست. این هر دو مورد در بیانیه ایشان بازتاب پیدا کرده است. خلاصه و مختصر گفته است با چپی ها و اسلامی ها دشمن است و البته این به معنای آن نیست که باید «آن ها را کشت».

-ایشان حساب خود را از حساب شاهزاده رضا پهلوی جدا کرده است. گفته است که آن چه می کند مربوط به اوست و آن چه همسرش می کند مربوط به همسرش. پس اگر کسی مشکلی با آن چه خانم یاسمین می گوید دارد خود او را خطاب قرار دهد نه شاهزاده را. دشمنان شاهزاده می گویند که خانم یاسمین به جای شاهزاده حرف می زند و آن چه را که او نمی خواهد صریحا بگوید خانمش می گوید.

-تکلیف چپی ها و اسلامی ها هم در حکومت مورد نظر ایشان مشخص شده است. آن ها می توانند خوشحال باشند که «کشته نخواهند شد».

اما اِشکالات این بیانیه:
-خانم یاسمین در بیانیه شان همه را یک کاسه کرده اند. یعنی وقتی می گویند چپ ها، این چپ ها همه در یک کاسه و وقتی می گوید اسلامی ها باز اسلامی ها همه در یک کاسه هستند و ایشان با همه شان مخالف یا درست تر بگویم دشمن است.
ایشان استناد شان به ۴۴ سال پیش است که ارتجاع سرخ و سیاه یعنی اتحاد چپ ها و اسلامی ها ایران را به این روز که امروز هست انداخته است. این یعنی ساده نگری و ساده اندیشی و با عرض معذرت از صراحت ام ساده لوحی.


-چرا ساده نگری و ساده اندیشی و ساده لوحی؟ چون:
بسیاری از اسلامی ها بودند و هستند که به خون حکومت از ابتدای انقلاب تشنه بودند و هستند.
بسیاری از چپ ها (حالا چپ کیست بماند) بودند و هستند که از ابتدای انقلاب به خون حکومت تشنه بودند و هستند.

یعنی از روز شروع انقلاب تا همین لحظه.

با اسلامی ها کاری ندارم. فقط یک نمونه اش گروه فرقان بود که هرگز سازشی با حکومت اسلامی نداشت.

اما چپ ها مثلا سازمان چریک های فدایی خلق که بعد از جدا شدن عده ای سازشگر نام اقلیت به آن داده شد، هرگز با آخوندها همکاری نکردند و از ابتدا در مقابل آن ها ایستادند. این که این ها نظام شاهنشاهی نمی خواستند کاملا درست است ولی مگر نظام شاهنشاهی، به خودی خود، بهترین بود و هست؟ و مگر حق انسان ها نیست که نظام شاهنشاهی نخواهند (مثل انگلستان که عده ای نظام پادشاهی نمی خواهند؟)
خانم یاسمین به برخی از طرفداران خود نگاه کنند که برای نظام شاهنشاهی می میرند ولی همین ها چگونه با مخالفان خود بر خورد می کنند (از فحاشی های عجیب گرفته تا انگشت کردن و غیره).

پس نظام شاهنشاهی به تنهایی دلیل خوبی ها نیست. زمان گذشته هم امکان تغییر این نظام و مفاسد آن به صورت مسالمت آمیز وجود نداشت لذا کار به دشمنی های خصمانه کشید.

به خانم یاسمین می توانم بگویم که اگر در باره ی چپ اظهار نظر می کنند دستکم باید آن را مطالعه کنند. چپ را هم نه در جهان امروز نه در جهان دوران پادشاه فقید مثل نظام پادشاهی نمی توان یک کاسه کرد.

اگر یک کاسه بکنیم، همینی می شود که امروز می بینیم و خانم یاسمین می گوید: نظام شاهنشاهی یکسره خوب و عالی، چپ یکسره بد و ارتجاعی. یا شاهنشاهی یکسره شایسته سطل زباله ی تاریخ، چپ یکسره معرکه و عامل رهایی.

هرگاه خانم یاسمین توانستند با ما از ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و یافته های جدید اقتصادی که نظرات اقتصادی مارکس را تایید و تکمیل می کند یا آن را نقد می کند سخن بگویند آن وقت می توان در باره ی چپ بخصوص چپ امروزی با ایشان گفت و گو کرد.

فعلا به همین چند خط به عنوان مقدمه ی پاسخ به بیانیه ایشان بسنده می کنیم و امیدواریم دستکم حین سخن گفتن و بیانیه صادر کردن، همه چیز را در انبان خوب و بد نریزند و به تفاوت هایی که در این انبان ها هست توجه کنند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy