Friday, Jun 9, 2023

صفحه نخست » رسانه ها جمهوری اسلامی را دار زدند

roostaee.jpgفرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ایندیپندنت فارسی بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران را نشانه پایان کار جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد عمر حکومت‌های دیکاتوری مذهبی در جهان رو به پایان است.

به گفته‌ فرزانه روستایی عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با روزنامه نگاران و معترضین به شدید‌ترین شکل خود رسیده چرا که در خطر سقوط قریب‌الوقوع است و دیگر جایی برای حفظ ظاهر نمی بیند.

این تحلیل گر سیاسی همچنان تاکید کرد تجربه نشان داده که با همه سرکوب‌ها حکومت ایران نتوانسته جامعه روزنامه‌نگاری متعهد را مرعوب کند.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy