Sunday, Sep 17, 2023

صفحه نخست » اولین گفت‌وگو با مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی، پس از آزادی

فرزاد صیفی‌کاران: گفت‌وگویم با مسعود مصاحب، شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی که ۴ سال و نیم در ایران زندانی بود. او می‌گوید «گروگان‌گیری بیزنسی عالی برای ج.ا. است...» آقای مصاحب قسمت‌هایی از بدنش که آثار شکنجه و جای خاموش کردن سیگار باقی مانده بود را نشانم داد، تا او را وادار به اعتراف کنند.
***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy