Saturday, Sep 16, 2023

صفحه نخست » محاصره یک دختر توسط یک لشکر مامور

حمله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به شهروندان تصاویری از لحظه بازداشت دختری جوان در همدان منتشر شده است. افراد مسلح این دختر را محاصره کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند شهروندان دیگر با او حرف بزنند یا به او کمک کنند.

بر اساس خبرهای منتشر شده این دختر بازداشت شده است. فقط لحظاتی به این تصویر از خیابان‌های ایران دقت کنید. چند موتورسوار در فیلم حضور دارند؟ همه مسلح هستند حتی از حرف‌زدن عابران با دختر وحشت می‌کنند و مانع می‌شوند.

این‌ها نشانه چیست؟ فروپاشی جمهوری اسلامی و ترس از ایرانیان دقیقا به همین شکل است.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy