Saturday, Sep 30, 2023

صفحه نخست » آیت‌الله مسعودی خمینی: آقای جنتی پیر شده و باید در خانه بنشیند

30-4.jpgآیت‌الله مسعودی خمینی: گشت ارشاد نمی داند معنای بنشین، بفرما و بتمرگ متفاوت است؟ / آقای جنتی پیر شده و باید در خانه بنشیند

- آیت‌الله علی اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: فریاد زدن بر سر آمریکا یک طرف، آشنا کردن مردم با قرآن و اسلام یک طرف. آن آقا را یک طور رد کردیم، این آقا را یک طور دیگر.

- کاری کردیم، کسانی که در انقلاب، انقلابی بودند بی تفاوت شده اند ما باید آقای هاشمی را رد می‌کردیم؟ آقای رفسنجانی از ابتدای انقلاب و قبل از انقلاب با امام بود و بعدش هم، تا زمانی که رفت. ما باید چنین کسی را رد کنیم؟ جریان حذف و خالص سازی به حوزه رسیده است، شما بپرسید که چقدر این در بین مردم می‌تواند نتیجه داشته باشد؟ نتیجه‌ عکس دارد.

- نمی توان بگویم جریان تندرو از کجا تغذیه می شود و نباید هم گفت. با احترام فراوانی که برای آقای جنتی قائل هستم، اما خب حالا پیر شده‌اند. ۱۰۰ سالشان است دیگر باید در خانه بنشینند، من نیز باید دنبال پیری باشم و از جوانان بدردبخور استفاده کنیم. گشت ارشاد نباید این‌قدر بداند که معنای بنشین، بفرما و بتمرگ متفاوت است؟ اگر به یک نفر گفتند بتمرگ، می‌گوید: خودت با پدرت بتمرگ. اگر گفتند بفرما، می‌گوید چشم، انجام می‌دهیم.

آقای جنتی ۱۰۰ ساله است و باید در خانه بنشیند

با احترام فراوانی که برای آقای جنتی قائل هستم، چون در جامعه‌ مدرسین همکار من بوده‌اند، ما ۴۰ سال در جامعه با هم بودیم، او هم بوده و واقعا هم در انقلاب بوده‌اند، اما خب حالا پیر شده‌اند. ۱۰۰ سالشان است دیگر باید در خانه بنشینند. لذا من معتقدم که باید یک مقدار فکر کنیم که مردم متوجه باشند که ما به دنبال ریاست و پول و خصوصیات شخصی نیستیم. اگر این‌طور باشد همه می‌آیند و رأی می‌دهند.

گشت ارشاد نباید این‌قدر بداند که معنای بنشین، بفرما و بتمرگ متفاوت است؟

*الان که بحث به اینجا رسید، شرایط امر به معروف را بگویید، البته خیلی‌ها می‌دانند ولی تکرار مکررات بشود و یک بار دیگر بگویید که امر به معروف در مقام اجرا به چه صورت است؟

من اگر یک خانم سر تا پا لخت ببینم، به او می‌گویم که؛ خانم! تو یک خانم باوفا و باصفایی هستی، تو یک خانم خانه‌دار و بچه‌دار هستی. من از شما تقاضا و التماس می‌کنم که این وضعیت این‌طوری خوب نیست. به آنجا نمی‌روم که بگویم: ای خانم! این چه وضعیتی است؟ خجالت بکش. خب متفاوت است. آقا! ما از قدیم شنیده‌ایم که بنشین و بفرما و بتمرگ یک معنا دارد. اما چه تفاوتی دارد؟

بفرما، بنشین یا بتمرگ. هر سه به یک معنا است. اما اگر به یک نفر گفتند: بتمرگ. می‌گوید: خودت با پدرت بتمرگ. اگر گفتند: بفرما. می‌گویند: چشم، انجام می‌دهیم. این تفاوتش است. ما نباید این‌قدر بفهمیم؟ گشت ارشاد ما نباید این‌قدر بداند که معنای بنشین، بفرما و بتمرگ متفاوت است؟

اسلام با بفرما موافق است نه با بتمرگ

*از شرایط امر به معروف هم بگویید. الان من به یک نفر تذکر دادم، اما اگر آن یک نفر حرف من را نشنید و اثر نگذاشت، من باید چه کنم؟

باید رها کنم و بروم. نباید یقه‌ او را بگیرم که؛ چرا حرف من را نشنیدی؟ دقیقا شما بگویید که؛ جامعه‌ی ما! بنشین، بفرما و بتمرگ، یک معنا دارد، اما اسلام با بفرما موافق است نه با بتمرگ.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy