Saturday, Oct 14, 2023

صفحه نخست » توصیه مجری صدا و سیما به اسراییل در برنامه زنده

یک مجری تلویزیون در برنامه زنده از شبکه یک به زبان انگلیسی مردم اسرائیل را تهدید کرد و گفت: اول به یاد آورید چیز‌هایی که رهبر ما درباره حیفا و تل‌آویو گفت و دوم تلاش کنید شنا یاد بگیرید زیرا بر این باورم شما بزودی نیاز دارید مسافت طولانی را شنا کنید مطمئن باشید، یقین داشته باشید.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy