Thursday, Dec 7, 2023

صفحه نخست » انتقاد تند آیت الله ایازی از طرح لباس اسلامی برای اتاق عمل: خنده‌آور است

ayat.jpgجماران؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طراحی لباس عمل جراحی اسلامی در مقایسه با موضوعات مهم‌تر که در رساله‌ها علمیه آمده، خنده‌آور است. در اتاق عمل مباحثی وجود دارد که در قیاس با لباس عمل جراحی اسلامی، مسأله‌ای نیست. امروز در اخلاق پزشکی یا مسائل بهداشتی و درمانی اموری جدی وجود دارد که پزشکان و بیماران را مثل کمبود دارو، وسائل کمک پزشکی و مشکلات روابط میان بیمار و پزشک خسته و عاجز کرده است که این مسأله، چند صدم مسائل پزشکی است.

به نظر می رسد امروزه بیش از حد مورد نیاز به پوسته و ظواهر دین توجه می‌شود؛ از جمله مصادیق آن‌، بحث «طراحی لباس اسلامی برای پزشکان و پرستاران و بیماران در اتاق عمل» است. از دیدگاه شما تأثیرات منفی تأکید بیش از اندازه بر ظواهر دین و افراطی‌گری‌ها، نسبت به اجرای شریعت چیست؟

مسأله‌ای که در فرهنگی دینی و فقه اسلامی داریم، توجه به اولویت‌ها و ضروت‌ها و رعایت اهمّ و مهم است. فقها گاهی در کتاب‌های فقهی درباره مسأله‌ای بحث می‌کنند، ادله می‌آوردند و بعد در صورت تزاحم مسأله اولویت‌ها را مطرح می‌کنند.

این مسأله به لحاظ اجتماعی وقتی حساسیت پیدا می کند که مسائل اصلی و مهم فراموش می-شود و تکیه بر همین ظواهر و فروع می شود. حاکمانی که به مسائل اصلی خود توجه نمی کنند یا تغافل می کنند، آنان با این شیوه باعث کشیده شدن جامعه به طرف انحطاط و عقب‌ماندگی می‌شوند.

پس دو گونه از برخورد وجود دارند، یکی نقش افراد ناآگاه و غیرکارشناس در مدیریت‌ها که به جای اهمیت دادن به مسائل اصلی جامعه، به مسائل جزئی و فرعی توجه می‌شود، و دیگری از سوی کسانی که تعمدی است تا هر روز افراد جامعه را به مسائل جزئی مشغول کنند و ذهن مردم از مسائل اصلی بازبماند.

از دیدگاه حضرتعالی، طراحی لباس عمل جراحی لباس اسلامی از اولویت‌های درجه چندم برای مردم و جامعه قرار داد؟

طراحی لباس عمل جراحی اسلامی در مقایسه با موضوعات مهم‌تر که در رساله‌ها علمیه آمده، خنده‌آور است. در اتاق عمل مباحثی وجود دارد که در قیاس با لباس عمل جراحی اسلامی، مسأله‌ای نیست. امروز در اخلاق پزشکی یا مسائل بهداشتی و درمانی اموری جدی وجود دارد که پزشکان و بیماران را مثل کمبود دارو، وسائل کمک پزشکی و مشکلات روابط میان بیمار و پزشک خسته و عاجز کرده است که این مسأله، چند صدم مسائل پزشکی است.

از طرفی، ممکن است در اتاق عمل ضرورت‌هایی باشد، اما بزرگ کردن و جلب توجه کردن؛ الزاما منتهی به رعایت، و توجه نمی‌شود؛ بلکه باعث حساسیت و یک نوع واکنش منفی می‌شود. مثل قصه حجاب که اگر در بستر فرهنگ‌سازی به طور طبیعی و متعارف انجام می‌گرفت و خشونت و برخوردهای نامناسب انجام نمی‌شد، شاید روند گرایش به آن حداقل در خیلی از محیط‌های خانوادگی و جوامع به صورت مناسب بود، اما وقتی که برخوردهای غیرمتعارف و خشن و نسجیده انجام می‌گیرد، باعث ایجاد حساسیت و نوعی لجبازی درباره برخورد با این مسائل می‌شود.

لذا درباره این نوع مسائلی که الان شکل می‌گیرد، من اعتقادی ندارم که حتی اگر چنین الگویی از لباس را بخواهند با اعمال فشار به جامعه تحمیل کنند، منتهی به رعایت و جلب توجه شود. چنانچه چند ماهی که نسبت به مسأله حجاب حساسیت بیش از اندازه نشان دادند، برخورد کردند و نیروهای امنیتی را در اماکن عمومی به کار بردند، نه تنها منجر به بهبود مسأله نشد، بلکه عکس آن نتیجه داد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy