Sunday, Feb 11, 2024

صفحه نخست » پاسخ تند علیرضا فغانی به دیپلمات جمهوری اسلامی

faghani.jpgعلیرضا فغانی، داور ایرانی مقیم استرالیا در یک برنامه اینترنتی در پاسخ به اتهاماتی که رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی در سفارت الجزایر به او وارد کرده است گفت: در یکی دو ماه آینده به ایران بر می‌گردم و این موضوع را پیگیری قضایی می‌کنم.

من نمی‌دانم این فرد که در این سال‌ها رایزن فرهنگی بوده است، چه فرهنگی از ما به کشورهای دیگر نشان داده.

امیر موسوی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که سابقه اظهارنظرهای تند هم دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۸ از الجزایر اخراج شد، به تازگی در شبکه العهد عراق، درباره فغانی گفته است: «این داور صهیونیست شده است!!

برای او پرونده‌های خطرناکی در ایران تشکیل و برای او حکم اعدام صادر شده است!!» او همچنین با دروغ‌بافی، فغانی را متهم کرد «عامل قتل» چند نفر در تهران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است و مدعی شد: «او توانست به دلیل این اتفاقات، پناهندگی سیاسی از استرالیا بگیرد. به دلیل کارهایی که در ایران کرد، خیلی زود مراحل اداری پناهندگی او طی شد!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy