دوشنبه 28 مهر 1382

ديدار و گفتگو با حميد صدر، انتشارات خاوران، ادب و فرهنگ آخر ماه

سال هفتم - همايش اول

در بخش اول برنامه، حميد صدر گفتاری خواهد داشت با عنوان «مرزهای زبان و واقعيت». در بخش دوم، پيرامون اين گفتار و كارنامه‌ی ادبی‌اش با حاضران به گفتگو خواهد نشست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حميد صدر متولد تهران در سال 1325 است. او از سال 1347، كه برای تحصيل راهی‌یِ اروپا شد، تاكنون در شهر وين، در اطريش اقامت دارد. پس از اتمام دوره هم‌طرازسازی ديپلم در اتريش، تحصيل در رشته شيمی را در دانشگاه وين آغاز كرد و از سال 1356 به تحصيل در رشته علوم سياسی پرداخت.
حميد صدر نوشتن را در ايران و از پانزده سالگی آغاز كرد. از او ابتدا چند قصه‌ی كوتاه در جُنگ‌ها و مجله‌های مختلف آن دوره (پيام نوين، فردوسی، بازار ادبی رشت و...) انتشار يافت و سپس كتاب اول‌اش با نام «قصه هاي كوچه» در سال 1345، منتشر شد. در سال 1346، دومين كتاب او با نام «قصه‌های كبوتر خسته» همانند «واهمه‌های بی‌نام و نشان» (از غلامحسين ساعدی) و « آذر، ماه آخر پائيز» (از ابراهيم گلستان) از طرف منتقدين ادبی روزنامه كيهان به عنوان « كتاب سال» شناخته شد.
«اعتصاب پروانه‌ها»، اولين رمان اين نويسنده است كه بخش اول آن در دفترهای زمانه (1349) و بخش دوم آن به تدريج بين سال‌های 1353 تا 1357 در جُنگ ادبی «لوح» (دفتری در قصه) منتشر شد. قصه‌ی بلندِ «چوب پنبه روی آب» همراه با قصه‌های كوتاه ديگر او مانند «آرام حيوان، آرام» و «نامه» كه در خارج از كشور به نگارش در آمده اند نيز در جنگ‌های ادبی، در ايران و خارج، به چاپ رسيده اند.
بعد از ترجمه و انتشار بعضی از آثار او به آلمانی ( از جمله «قصه‌های كوچه» و «قصه‌های كبوتر خسته»، كه به ترتيب در سال‌های 1976 و 1990 در وين انتشار يافت) حميد صدر به نگارش رمان به زبان آلماني پرداخت. «يادداشت‌هايی برای دورا» كه در سال 1994 (1373) در انتشارات «دويتيــــــــــــكه» (Deuticke ) در وين به چاپ رسيد، در سال 1999 به زبان چكی ترجمه و در انتشارات «آريستا» در پراگ انتشار يافت. ترجمه‌ی فارسی‌یِ «يادداشت‌هايی برای دورا» امسال به وسيله‌ی‌انتشارات مرواريد منتشر شد. قرار است كه اين رمان به زبان فرانسه نيز ترجمه و در پاريس منتشر شود.
حميد صدر در سال1373 به عنوان يكی از چهار نويسنده آلمانی زبان كشور اطريش به هشتمين نشست «گفتگوهای ادبی فرايبورگ» در آلمان دعوت شد كه به آشنايی نزديك‌اش با نويسندگان مشهور آلمانی‌زبان كشور‌های مختلف (از جمله «ای ـ ايپسيلون ماير» از سويس، «فولكر براون» از آلمان و «ايمره كرتش»، برنده جايزه نوبل امسال از مجارستان) و آشنايی بيشتر او با ادبيات اروپايی منجر شد.
اعطای تابعيت اطريش به حميد صدر، در عين حفظ تابعيت ايرانی، باعث گرديد كه بتواند در حين نوشتن رمان Seitab der Mondscheingasse (جنب كوچه مهتاب) به دريافت بورس ادبی ساليانه دولت اطريش و بورس دفتر صدراعظم اتريش موفق گردد. فصل اول، سوم و پنجم اين رمان تا كنون در آنتولوژی‌هاي ادبی مختلف انتشار يافته و در سال 2001 بخشی از آن موفق به دريافت جايزه‌ی دوم «نوشتن در ميان فرهنگ‌ها» نائل گرديد. كل اين كتاب قرار است در آينده‌ای نزديك در يك انتشاراتی آلمانی به چاپ برسد.
حميد صدر رمان سوم خود را با نام Vogelsammler von Auschwitz (پرنده‌شناس آشويتز) در سال 2000 با كمك بورس ساليانه دولت اطريش اآغاز نمود كه اخيرا به پايان رسيده است. رمان چهارم اين نويسنده «WIE ?» (چگونه؟) نام دارد كه هنوز به اتمام نرسيده است.

ساعت پنج بعد از ظهر يكشنبه 26 اكتبر 2003 _ ورودی 3 ارو
Khavaran – 49 rue Defrance – 94300 Vincennes – Mêtro : Château de Vincennes
Tél : 01 43 98 99 19

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/465

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار و گفتگو با حميد صدر، انتشارات خاوران، ادب و فرهنگ آخر ماه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016