شنبه 2 خرداد 1383

ديدار و گفتگو با آرامش دوستدار، 29 مه در پاريس، انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو

انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو برگزار می کند
ادب و فرهنگ آخر ماه
سال هفتم - همايش هفتم (شصت و یکمين همايش)

ديدار و گفتگو با
آرامش دوستدار

به مناسبت انتشار کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» نوشته آرامش دوستدار به وسیله انتشارات خاوران، برنامه این ماه ما، به دیدار و گفتگو با او اختصاص یافته است.
در بخش اول همایش، آرامش دوستدار گفتاری خواهد داشت با عنوان «فلسفه» در جهان اسلام و فلسفه در اروپای مسیحی. در بخش دوم، آرامش دوستدار با حاضران به گفتگو خواهد نشست.

از آرامش دوستدار تا کنون کتاب های «ملاحظات فلسفی در دین و علم» و «درخشش های تیره»، به وسیله انتشارات خاوران منتشر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ساعت هشت شب، شنبه 29 مه 200۴ - ورودی 3 ارو
آدرس :Salle Bruxelles
FIAP - 30 rue Cabanis- 75014 Paris – Mêtro : Glacièrs

Khavaran – 14 Cours de Vincennes – 75012 Paris – Mêtro & RER : Nation
Tél : 01 43 43 76 96

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8027

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار و گفتگو با آرامش دوستدار، 29 مه در پاريس، انجمن فرهنگی ديدار و گفتگو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016