پنجشنبه 29 آبان 1382

اين زنده منم، نگاهي به زندگي و کارنامه روشنک داريوش

اين جزوه در مراسم يادبود روشنک داريوش ارائه شد

r1.gif
r2.gif
r3.gif
r4.gif
r5.gif
r6.gif
r7.gif

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1457

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اين زنده منم، نگاهي به زندگي و کارنامه روشنک داريوش' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016