جمعه 19 دي 1382

شاهنامه خواني در کلاس هاي آموزشي علي حضوري در استکهلم، كانون فرهنگى ايده

كانون فرهنگى ايده در استكهلم برگزار مى كند:

شاهنامه بخوانيم
در كلاسهاى آموزشى
دكتر على حصورى
شامل بخش هاى: جمشيد، ضحاك و فريدون

زمان: يكشنبه ها از ساعت 13 تا 16 (شروع كلاسها يكشنبه 18 ژانويه2004)
Sveavägen 42 مركزى، ABF مكان :
تلفن تماس: 7491716

كتاب هاى كمكى:
1. پژوهشى در اساطير ايران، مهرداد بهار
2. ضحاك، على حصورى
3. Dumezil, George, Mythe et épopée, Types épiques indo-européens:
un hero, un sorcier, un roi, Paris, 1971
دو قسمت از اين كتاب(3) به انگليسى ترجمه شده است:
The Destiny of a King,
The Destiny of a Warrior, Chicago University press, 1973(?)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3112

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شاهنامه خواني در کلاس هاي آموزشي علي حضوري در استکهلم، كانون فرهنگى ايده' لينک داده اند.

شاهنامه خواني در کلاس هاي آموزشي علي حضوري در استکهلم، كانون فرهنگى ايده
http://khabarnameh.gooya.com/culture/archives/004302.php...
Links
January 18, 2004 04:47 PM

Copyright: gooya.com 2016