دوشنبه 29 دي 1382

گفت و گوي ايلنا با محمود دولت آبادي: مشغول ويرايش آخرين رمانم هستم

تهران-خبرگزاري كار ايران
نقد در جامعه ما هنوز داراي كلاس اجتماعي و فرهنگي لازم نيست , يعني در ايران اين كار را جدي نمي گيرند و امري حرفه اي تلقي نمي شود و افراد, تمام وقت به آن نمي پردازند و كساني هم كه تمام وقت به آن مي پردازند به خاطر مشكلات اجتماعي درمانده مي شوند و آن را ول مي كند.
وي تصريح كرد : اين در حالي است كه ما در سال هاي نه چندان دور نشانه هاي خوبي در باب نقد داشتيم كه اگر ادامه پيدا مي كرد ، مي توانستيم در زمينه نقد به جاي خوبي برسيم . من بعضي از اين ها( منتقدان) را مي شناسم كه حتي ناشران كتاب هاي آن ها را چاپ نمي كنند.
خالق كليدر در باره جلسات متعدد ادبي كه در ايران برگزار مي شود گفت: برگزاري جلسات قدرداني از منتقدان بسيار خوب است و مي تواند نقد ما را به سمت جدي شدن ببرد و اين مساله حتي مي تواند به عنوان بابي براي ناشران گشوده شود و من نظر خوبي در اين باره دارم و خوشحالم كه اين كار با اين بزرگ داشت از منتقدان و پژوهشگران در حال رسمي شدن است. من به عنوان يك نويسنده در اين مراسم شركت كردم كه نشان دهم با اين كارموافقم.
نويسنده" اوسنه بابا سبحان" درپاسخ به اين پرسش كه نقدهايي كه بر روي آثار شما نوشته شده است چقدر بر روي شما تاثير گذاشته؟ ، گفت: نياز نيست برروي من تاثير بگذارد چرا كه نقد نبايد لزوما" بر روي نويسنده تاثير بگذارد. نقد براي روشنگري خواننده است و نقاد واسطه منصفي است كه بين خواننده و نويسنده رابطه ايجاد مي كند و راه را براي خواننده باز و نكات را براي او روشن مي كند، ازاين جهت خيلي اهميت دارد.
دولت آبادي اظهار داشت :ممكن است يك نويسنده, نقدي را كه روي كار او نوشته مي شود نخواند. منتقد بيشتر كمك مي كند به خوانند و در مرتبه دوم به نويسنده. البته نبايد فراموش كرد منتقد تاثير زيادي درادبيات يك جامعه دارد.
دولت آبادي در مورد نقد ادبي در دانشگاه و خارج از دانشگاه گفت: من معتقدم نقد بايد در دانشگاه و خارج از دانشگاه, هم زمان حركت كند. نقد در هيچ يك از اين دومكان مانع حركت آن ديگري نيست . نقد دانشگاهي هيچ مغايرتي با نقد خارج از دانشگاه ندارد.
وي در اين باره اضافه كرد: نقد درايران از خيلي وقت پيش شروع شده است و اميدوارم به خوبي پيش برود .
اين نويسنده در پاسخ به اين پرسش كه آيا 7 اثري كه قرار است از شما منتشر شود به تازه گي نوشته شده اند يا پيش از اين نوشته شده اند، گفت: آثاري كه از من منتشر مي شود همگي تازه نيست و تعدادي از اين آثار ويرايش جديد و تعدادي نيز تجديد چاپ است و من اكنون در حال ويرايش آخرين رمان خود با عنوان « آن ماديان سرخ يال» هستم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3632

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت و گوي ايلنا با محمود دولت آبادي: مشغول ويرايش آخرين رمانم هستم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016