دوشنبه 2 آذر 1383

دوم آذر سال‏روز تولد جلال آل احمد، ايلنا

جلال آل احمد

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلال آل احمد دوم آذرماه سال 1302 در يك خانواده مذهبي ديده به جهان گشود, او هرگز نتواست در يك جا حتي در بستر آرامش بخش باورهاي ديني، آرام گيرد و شايد تحت تاثير همين زندگي پرتكاپو و سرشار از مسئله بود كه آل احمد به شيوه و سبك جديدي از نويسندگي دست يافت و تا مدت‏ها نويسندگان جوان نسل بعد از خود را شيفته زبان و انديشه خويش كرد.

به گزارش بخش ادبي خبرگزاري كار ايران ايلنا, جلال در سال 1322 در نجف درس طلبگي خواند و پس از بازگشت به ايران در سال 1323 به احزاب سياسي پيوست و چندي با حزب توده همكاري كرد اما در اين محيط نيز چيزي را كه مي‏خواست به‏دست نياورد.
وي از سال 1326 به شغل معلمي روي آورد. آل احمد نخستين داستان خود را در سال 1324 با عنوان" زيارت" در مجله سخن منتشر كرد. مجموعه ديد و بازديد او نيز در همين سال منتشر شد.
مجموعه" از رنجي كه مي‏بريم" بيشتر تحت تاثير شعارهاي حزبي درباره فشاري كه حكومت بركارگران و افراد سياسي اعمال مي‏كرد در سال 1326 منتشر شد. در دو مجموعه داستان" سه‏تار" و "زن زيادي" تعصب و ناداني مردم كوچه و بازار را با لحني انتقادي تصويركرده‌‏است.
مشهورترين اثر داستاني آل‏احمد داستان بلند" مدير مدرسه" است كه به ساال 1337 منتشر شد. مدير مدرسه سرگذشت مديري بي‏پناه است كه بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 فضاي اداري فاسد سرانجام او را به نااميدي مي‏كشاند.
نثر پرشتاب و بريده بريده جلال، كه به نثر تلگرافي شهرت يافته، در همين اثر به كمالي شايسته رسيد و نسل جوان آن روز و دهه بعد را به شدت تحت تاثير قرارداد. رمان" نون و القلم" (1340) كوشش ديگري است براي بازگويي اوضاع اجتماعي، داستان"نفرين زمين" ( 1346 ) درواقع ادامه مدير مدرسه است و در آن معلم روستا به گزارش تحولات روستاها در روزگار اصلاحات ارضي مي‏پردازد. اين كتاب يكي از نخستين رمان‏هايي است كه در آن نويسنده به مسائل روستا و ادبيات روستا مي‏پردازد.
مجموعه پنج داستان كه پس از مرگ او به سال 1350 منتشر شد در برگيرنده داستان‏هايي است كه نويسنده از دوران كودكي خود به ياد آورده‌‏است. او همچنين از همان آغاز به نوشتن مقالات اجتماعي و انتقادي پرداخت و نگارش مقالات (تك نگاري) مونوگرافي و سفرنامه نويسي روي آورد.
از جلال در زمينه مقاله نويسي انتقادي مجموعه‏هاي"هفت مقاله" ,"سه مقاله ديگر" ،"كارنامه سه ساله","ارزيابي شتابزده"،"در خدمت و خيانت روشنفكران" و"غرب زدگي" كه به ويژه در دو كتاب اخير نويسنده به مهم‏ترين مسائل جامعه ايران يعني دو موضوع"غرب"و"روشنفكران" پرداخته و با ديدي ناقدانه و سنت‏گرا با توجه به موازين جامعه‏شناسي آراء معروف به غرب‏زدگي خود را پرشتاب و كوبنده مطرح كرده‌‏است.
شايان ذكر است: استحكام نثر جلال در مقاله‏هاي انتقادي و سبك مقطع او شيوه كار وي در داستان‏نويسي را هم به شدت متاثر ساخته و داستان‏هاي كوتاه و بلند وي را هم به ساختار و محتواي مقاله نزديك كرده‌‏است.
همچنين در قلمرو سفرنامه، تك‏نگاري و مشاهدات، اورازان، تات نشين‏هاي بلوك زهرا، جزيره خارك و در تيم خليج سفر فارس يادگارهايي است كه از قلم آل‏احمد برجاي مانده‌‏است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وقتي به سال 1345 سفرنامه حج او به نام" خسي در ميقات" انتشار يافت توجه بسياري از حج‏كنندگان و اهل قلم را به خود معطوف كرد. به طوري كه مي‏توان گفت اين اثر با تقليدهاي فرواني كه به دنبال داشت توانست سبك نويني در سفرنامه نويسي حج پديد آورد.
همچنين آل احمد ترجمه‏هايي از آثار نويسندگان بزرگ چون داستايوسكي، ژان پل سارتر، آندره ژيد و اوژن يونسكو نيز دارد كه در مجموع نسبت به ديگر زمينه‏هاي نويسندگي براي او به عنوان يك مترجم شان چنداني به بار نياورده است, چنان‏كه تلاش‏هاي او در كار مطبوعات نيز شهرتي براي او به بار نياورد.
زندگي آل احمد در شهريور 1348 در حالي كه 45 سال بيشتر نداشت به پايان رسيد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14733

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دوم آذر سال‏روز تولد جلال آل احمد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016