سه شنبه 19 اسفند 1382

يك نمايش نامه روسي با ترجمه محموددولت آبادي منتشر مي شود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
نمايشنامه" گل آتشين" اثر وسولود ميخاييلويچ گارشين با ترجمه محمود دولت آبادي بهار 1383 از سوي نشر قطره منتشر مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ادبي ايلنا, اين نويسنده روسي در نمايشنامه" گل آتشين" به تبعيد و زنداني شدن نخبگان در دوران سلطنت تزارها مي پردازد.
شخصيت اول نمايشنامه" گل آتشين" مرد محكومي است به نام ميخاييل كه به بيان محمود دولت آبادي انساني است رمانتيك و ايده آليست كه به حق و عدالت و آزادي از نگاه مطلق خواه خود باور دارد اما پزشك او در عين همدردي و دلسوزي با مردم محكوم, ضمن درك فشار قدرت از بالا, چندان از عينيت نكبت بار جامعه و بوروكراسي حاكم فاصله نمي گيرد مبادا او نيز دچار سرنوشتي چون مرد محكوم شود.
از جمله آثار ديگر گارشين مي توان به" سرباز ايوانف", "ترسو" و" آتالئا پرنسپ" اشاره كرد.
اين كتاب كه در بهار 83 منتشر مي شود با قيمت 6000 ريال به فروش خواهد رسيد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5503

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يك نمايش نامه روسي با ترجمه محموددولت آبادي منتشر مي شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016