يكشنبه 24 اسفند 1382

دو نمايشنامه از چخوف با ترجمه سعيد حميديان منتشر مي شود، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
نشر قطره به زودي دو نمايشنامه" ايوانف" و" سه خواهر" آنتوان چخوف را منتشر مي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ادبي ايلنا," ايوانف" داستان مردي است خوش قلب كه درمعرض كج فهمي ها و افترا زني هاي اطرافيان قرار دارد و ملول از زندگي و همسر بيمار خويش از محيط خانواده مي گريزد.
در اين ميان دختري به نام" ساشا" شيفته او مي شود و به انگيزه ترحم سعي مي كند او را از ورطه زندگي ملال آورش رهايي دهد. اما ايوانف كه دچار نوميدي مرگ آوري است و پس از مرگ همسرش طاقت وارد شدن به زندگي جديد را ندارد , در آستانه ازدواج با شاسا خودكشي مي كند.
بر اساس اين گزارش "سه خواهر", نمايشنامه ديگر چخوف نيز درباره سه خواهر و يك برادر است كه فرزندان يكي از ژنرال هاي روس هستند. اين چهار تن كه از افراد تحصيلكرده و روشنفكر به حساب مي روند در محيط محدود روستايي زندگي مي كنند و چون نمي توانند تحصيلات خود را به مردم ساده و عامي روستا نشان دهند دچار ملال و سرخوردگي مي شود و هر يك به دنبال عشقي مي روند كه يا در نهايت به شكست و حرمان منجر مي شود و يا به ابتذال كشيده مي شود.
دكتر سعيد حميديان مترجم اين دو اثر معتقد است , طنز تلخ و در عين حال شيرين و جذاب چخوف و به ويژه نبوغي كه در خلق ديالوگ هاي طنز آميز دارد سبب مي شود تا ياس و بدبيني مفرط او در شيريني اين طنز براي خواننده و تماشاگر دل آزار جلوه نكند.
ياد آور مي شود كه اين دو كتاب در بهار 83 ازسوي نشر قطره منتشر توزيع مي شود و به قيمت 12000 ريال به فروش خواهد رسيد.
گفتني است كامران فاني در ترجمه" سه خواهر" سعيد حميديان را همراهي كرده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5649

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو نمايشنامه از چخوف با ترجمه سعيد حميديان منتشر مي شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016