چهارشنبه 16 ارديبهشت 1383

نمايش فیلمِ مُستندِ "تک درختِ بید"، ساخته ناصر زراعتي در استکهلم، 15 ماه می

نشرِ «باران» و انتشاراتِ «آرش» در استکهلم برگزار می کنند:

نمایش فیلم و گفت وگو

فیلمِ مُستندِ «تک درختِ بید» (92 دقیقه)
ساخته: ناصر زراعتی

زمان: شنبه 15 ماه می 2004، ساعت 14 (دو بعدازظهر)
مکان: سالن ABF مرکزی در استکهلم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تلفنهای اطلاعات:
294150 - 08
152277 – 031
9513607 – 073

در فیلمِ مستندِ «تک درخت بید»، پنجاه سال پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بیست و پنج سال بعد از انقلاب 1357، بیش از صد تن از ایرانیان ساکن گوتنبرگ (زن، مرد، پیر، جوان، میانسال، با گرایشهای فکری و سیاسی گوناگون، از چپ تا راست) به این پرسش پاسخ میدهند:
«با بازگشتِ سلطنت به ایران موافقید یا مخالف؟ و چرا؟»

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7271

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايش فیلمِ مُستندِ "تک درختِ بید"، ساخته ناصر زراعتي در استکهلم، 15 ماه می' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016