پنجشنبه 1 مرداد 1383

سلسله نشست‌هاي بررسي سير طنز در ادبيات فارسي، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

كانون شعر و ادب دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي‌كند:
سلسله نشست‌هاي بررسي سير طنز در ادبيات فارسيطنز در آثار سعدی - منوچهر احترامی - يكشنبه 11 مرداد

طنز در مثنوي مولانا - اسماعيل امينی - سه‌شنبه 13 مرداد

طنز در دوره‌ي مشروطه - ابوالفضل زرويي نصرآباد - چهارشنبه 14 مرداد

طنز گل‌آقايی - ابوالفضل زرويي نصرآباد - شنبه 17 مرداد

هفته‌نامه‌ي طنز توفيق - عمران صلاحی - يكشنبه 18 مرداد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

+ ساعت شروع همه‌ي برنامه‌ها، ساعت 16:30 مي‌باشد.

+ حضور تمامی علاقه‌مندان آزاد است؛ اما بهتر است براي پيشگيري از الطاف احتمالي برادران متعهد انتظامات، تا روز شنبه 10 مرداد براي ثبت نام به نشاني زير مراجعه و كارت ثبت نام دريافت نماييد:

تهران، تقاطع خيابان‌هاي حافظ و سميه، دانشگاه صنعتي اميركبير ( پلي‌تكنيك تهران )، پشت محوطه‌ي زمين چمن،

ساختمان كانون‌هاي فرهنگي و هنري، دبيرخانه‌ي جشن‌واره‌ي تابستانه‌ي كانون‌ها
+ تلفن: 64543110 - 11 ( داخلي 113 )

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10298

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سلسله نشست‌هاي بررسي سير طنز در ادبيات فارسي، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016