جمعه 1 آبان 1383

بحث و گفتگو با ابراهيم باران نويسنده فرانسه نويس ايراني در بلژيک، بروکسل، 23 اکتبر

پرسپوليس به آگاهى دوستان اهل فرهنگ و ادب مىرساند كه از آقاى ابراهيم باران نويسنده رمان هاى

بلژيك دعوت به عمل آورده است تا: Brabant Wallone فرانسوى و برنده چايزه شعراى منطقه غربى

از آميزش و زيست فرهنگ ها و آداب و رسوم هاى گوناگون در كنار هم و با هم

و هم چنين :

از شخصيت هاى مخلوق خويش كه داراى خصوصيات و ويژگى هاى ايرانى و بلژيكى هستند ،
با شما گفتگو كند.

اين برنامه توسط آقاى داويد جيانونى ، مدير چاپ و انتشارات رمان ها و مقالات آقاى باران ، به زبان
فرانسه اداره خواهد شد .

ورود براى همگان آزاد و رايگان است .

زمان : ساعت يازده و سى دقيقه بامداد روز شنيه 23 ماه اكتبر

191 Avenue d’Auderghem-1040 Etterbeek آدرس : ( كتابخانه پرسپوليس )


انــجــمــــــــــن پــــــــــرســـــــــــــــــــــــپولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس

انجمن فرهنگى- اجتماعى ايران و بلژيك پرسپوليس : كوچه ژنرال هانرى پلاك 49 - اتربيك - بروكسل - بلژيك

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13418

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بحث و گفتگو با ابراهيم باران نويسنده فرانسه نويس ايراني در بلژيک، بروکسل، 23 اکتبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016