يكشنبه 12 مهر 1383

صادق تبريزي: كار سهراب سپهري از ديوار اكسپو تهران پايين آمد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مسئولين نمايشگاه تابلو" سهراب سپهري" را كه منظره اي از دره و چند درخت مي باشد را به خاطر اعتراضات "پروانه سپهري" پايين آورند.
"صادق تبريزي", رييس اكسپوي تهران, در گفت و گو با خبرنگار گروه هنر ايلنا گفت: من تشخيص نمي دهم كه اين اثر كپي است و به نظر من برخورد "پروانه سپهري" صحيح نيست.

وي خاطر نشان كرد :"پروانه سپهري: واقعا كم لطفي مي كند. ايشان كه كارشناس كار" سهراب سپهري" نيستند كه چنين اعتراضي را انجام مي دهند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هنرمندان و هم دوره اي هاي سهراب مي توانند روي آثار وي كارشناسي كنند و كپي يا اصل بودن آن را تشخيص دهند. ولي از نظر من اين اثر اصل است.
تبريزي در خاتمه خاطرنشان كرد: در حاليكه در اكسپو 3000 تابلو وجود دارد، وجود چنين تابلويي كه خبرسازي مي كند الزامي نيست.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12655

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صادق تبريزي: كار سهراب سپهري از ديوار اكسپو تهران پايين آمد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016