يكشنبه 10 آبان 1383

رئيس دانا: اگر اجازه به كانون نويسندگان ندهند، مجمع عمومي به گونه اي ابتكاري تشكيل خواهد شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اگر امسال هم اجازه مجمع عمومي به كانون نويسندگان ندهند مجمع به گونه‌‏اي ابتكاري تشكيل خواهد شد،براي كانون راه‌‏هاي ديگري وجود دارد تا اعضا دبير هيات دبيران خود را انتخاب و معرفي كند.

به گزارش خبرنگارادبي خبرگزاري كار ايران ايلنا فريبرز رئيس دانا با بيان مطالب فوق به خبرنگار ادبي ايلنا گفت:اگر امسال هم به كانون اين فرصت داده نشود تا مجمع عمومي برگزار كند براي سومين سال پياپي است كه اين اتفاق مي‌‏افتد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در ادامه تصريح كرد: در شرايط فعلي موانع بسياري پيش روي كانون نويسندگان ايران گذاشته‌‏اند و با اين كارها مي‌‏خواهند ريشه‌‏هاي آزادي، انديشه و بيان را درايران بخشكاند ولي هيچ كدام از اينها راه‌‏ها به جاي نمي برد.
اين عضو كانون نويسندگان درپايان گفت: با اين كه 37 سال از عمر كانون و تاسيس آن مي‌‏گذرد در طول اين سال‌‏ها موانع بسياري سر راه كانون كه هدف آن ايجاد آزادي انديشه و قلم و حمايت از حقوق نويسندگان است به وجود آمده‌‏است كه اما ما هيچگاه از پاي نخواهم نشست.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13769

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رئيس دانا: اگر اجازه به كانون نويسندگان ندهند، مجمع عمومي به گونه اي ابتكاري تشكيل خواهد شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016