چهارشنبه 4 آذر 1383

حسين دهلوي: موسيقي‌دانهاي ما نمي‌توانند ديد جهاني داشته باشند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - موسيقي
يكي از دلايل مهمي كه موسيقي‌دانهاي ما نمي‌توانند ديد جهاني داشته باشند، اين است كه اكثر آنها نه اطلاع دقيق و جامعي از تئوريهاي موسيقي دارند و نه حتا با خط نت آشنايي دارند. برخي از آنها اساسا در به كاربردن نت براي موسيقي ايراني مخالف هستند.
به گزارش ايسنا، حسين دهلوي آهنگساز ضمن بيان اين مطلب به ستاد خبري همايش هنر و جهاني شدن تصريح كرد: از جمله عوامل ديگر جهاني نشدن موسيقي ايران اين است كه، اصولا اجراي فواصل موسيقي ايراني با سازهاي غربي امكان پذير نيست. به عبارت ديگر،‌ وجود پرده در موسيقي ايراني از مشكلات بزرگ اجراي اين نوع موسيقي با اركسترهاي غربي است.
وي با تاكيد اين كه هنر و بخصوص موسيقي بازتاب زندگي اجتماعي يك جامعه است،‌ افزود: هنگامي كه سيستم زندگي ما در همه عرصه‌ها تغييرات زيادي كرده است، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه هنرها و بخصوص موسيقي متناسب با اين تغييرات ساكن بماند؟ به نظرم نگرش عمده موسيقي‌دانهاي ما هنوز بسيار سنتي است و نتوانسته خود را با آهنگ اين تغييرا همساز كند. هنوز بسياري از موسيقيدان هاي ما به موسيقي رديفي امثال “آقا‌حسينقلي“ و “ميرزاعبدالله“ نظر دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دهلوي با اشاره به اينكه توجه به اين‌گونه موسيقي‌ها،‌ جز حذف ما از چرخه جهاني شدن حاصل ديگري ندارد،گفت: امروزه موسيقي ما بايد متناسب با زندگي اجتماعي از چنبره فردي و تك‌ صدايي بودن بيرون بيايد و خصلتي جمعي و چند صدايي پيدا كند.
وي پيرامون سياست گذاريهاي دولت در امر موسيقي و ارتباط آن با جهاني‌شدن گفت: دولت بايد برخورد شفاف‌تري با موسيقي اتخاذ كند،بنابراين اگر مي‌خواهد به موسيقي بپردازد بايد حتما سياستهاي حمايتي را در پيش گيرد، در غير اين صورت تا زماني كه شاهد محدوديتهايي در اين عرصه هستيم، نمي‌توان اميدي به جهاني شدن موسيقي ايران داشت.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14820

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسين دهلوي: موسيقي‌دانهاي ما نمي‌توانند ديد جهاني داشته باشند، ايسنا' لينک داده اند.

درويش خان مبدع پيش درآمد در موسيقي

به مناسبت دوم آذرماه سالگرد فوت استاد درویش خان


انتخاب
November 26, 2004 04:03 AM
Copyright: gooya.com 2016