چهارشنبه 7 بهمن 1383

شب شعر گراميداشت سيمين بهبهانی در لندن با حضور سمين بهبهانی، ژاله اصفهانی، شاداب وجدی، لعبت والا، 6 فوريه

شب شعر گراميداشت سيمين بهبهانی

با حضور: سمين بهبهانی ، ژاله اصفهانی ، شاداب وجدی ، لعبت والا

زمان: يكشنبه 6 فوريه ، ساعت 6 بعداز ظهر

مكان:

School of Oriental and African Studies
University of London
Russell Square
London WC1H 0XG
Tube: Russell Square

هنرمندان بدون مرز ، دانشكده پژوهشهای آسيايی آفريقايی دانشگاه لندن و انجمن سخن

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17455

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شب شعر گراميداشت سيمين بهبهانی در لندن با حضور سمين بهبهانی، ژاله اصفهانی، شاداب وجدی، لعبت والا، 6 فوريه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016