يكشنبه 2 اسفند 1383

نخستين کنسرت تور آمريکاي شمالي استادان موسيقي ايران در تورانتو برگزار شد، راديو فردا

نخستين کنسرت تور آمريکاي شمالي استادان موسيقي ايران به هنرمندي محمدرضا شجريان در تورانتو برگزار شد. محمدرضا شجريان، استاد پرآوازه موسيقي اصيل ايراني به همراهي همايون شجريان، حسين عليزاده و کيهان کلهر، چهره چهار نسل از استعداد بي نظير موسيقي سنتي ايران، اجراي استثنايي خود را به بيش از سه هزار شنونده مشتاق در تورانتو هديه کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه کانادايي گلوب اند ميل طنين آواي محمدرضا شجريان و گروه او را رنسانسي در موسيقي سنتي ايران ناميد و تاثير عميق آن را بر ايرانيان خارج از کشور شديدتر از فضاي سنگين سياسي درون ايران مي داند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18509

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخستين کنسرت تور آمريکاي شمالي استادان موسيقي ايران در تورانتو برگزار شد، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016