چهارشنبه 10 فروردين 1384

شعر تلخ، حسن حسامهمیشه ساعت ِ تحویلِ ِ سال
غمگین است
هر سال هم
هماره چنین است .
در شادی ِ شکفته ی کاذ ب
غمگین و وازده می گردم
و مثل احمق ها می خندم

در شادی ِ شکفته ی کاذب
چون لحظه های بیهدگی
پُوک می شوم
و فکر می کنم به تمام پرنده ها
و آسمان ِ سربی سنگین
و ابرها
و فکر می کنم به بنفشه
کز ره نیامده می میرد
و فکر می کنم
به « جان ِ جهان »
ا نسان
و قتلعام ِ رویا یش
در شادی شکفته ی کاذب
آه ...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مثل ِ نگاه ماهی قرمز
به تُنگ ِ تَنگ
ملول و مضطربم


همیشه ساعت تحویل سال
غمگین است
هر سال هم
هماره چنین است
چه در ولایت ِ بی باغبان ِ گرگ زده
چه در سماجت ِ تبعید
در دیار ِ غریب .


حسن حسام
27 اسفند 83 13
18 مارس 2005 – پاریس

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19961

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعر تلخ، حسن حسام' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016