پنجشنبه 18 فروردين 1384

انتشار کتاب ادبیات معاصر فارسی در روسیه

ادبیات فارسی در قرن 20 عنوان کتابی است که در این هفته به اهتمام رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است .
این کتاب که توسط پروفسور جهانگیر حبیب ا...ویچ دری استاد دانشگاه زبان شناسی مسکو به نگارش درآمده ودر نوع خود اولین اثر به زبان روسی است که به سیر نثر فارسی در قرن بیستم وبه ویژه پس از دهه 1950 میلادی پرداخته است .
این اثر ارزنده که حاصل تلاش ده ساله مولف می باشد به تشریح مراحل شکل گیری ورشد نثر نوین فارسی پرداخته وانواع گونه های نثر فارسی وسبک های آن را در پرتو تغییرات سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی مورد مطالعه قرارداده است .شکل گیری نثر هنری نوین ،تضارب سنت های ادبی ،تحول سنت ها،ودرراه دستیابی به نکامل، عنوان سر فصل های کتاب پروفسور دری است که با 192 صفحه وشمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات موراوی منتشر شده است .
نویسنده برای تدوین این اثر بیش از 450 منبع فارسی وروسی در زمینه ادبیات فارسی را مورد استفاده قرارداده وضمن بررسی هر دهه از تاریخ صدساله اخیر نثر فارسی به معرفی نثر نویسان برجسته ایرانی وتاثیر آنها بر ادبیات ایران پرداخته است .
در پایان کتاب فصلی به نتیجه گیری اختصاص داده وبه دنبال آن با ارائه فهرست 454 عنوان منابع وماخذ مورد استفاده ونمایه اشخاص وآثار خاتمه یافته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کتاب ادبیات فارسی در قرن بیستم دهمین کتابی است که توسط پدید آورنده در زمینه زبان وادبیات فارسی به رشته تحریر درآمده پروفسور دری پیش ازاین نیز 15 عنوان کتاب در این زمینه را به روسی ترجمه کرده است .
گفتنی است کمبود منابع مناسب در زمینه ادبیات معاصر فارسی در روسیه از نارسایی های جدی گسترش زبان وادبیات فارسی در این کشور محسوب می شود وانتشار این اثر ارزشمند در تامین نیاز مبرم اساتید ،محققان ودانشجویان زبان وادبیات فارسی در مراکز آموزش عالی تاثیر به سزایی دارد .

رایزنی فزهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران مسکو

در همين زمينه:

11 مهر » ادبیات مهاجر، شیما کلباسی
دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20244

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار کتاب ادبیات معاصر فارسی در روسیه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016