جمعه 24 تير 1384

با علي اشرف درويشيان در پاريس، 23 ژوئيه، کانون نويسندگان ايران در تبعيد - پاريس

علی اشرف درویشیان

داستان می خواند، سخن می گوید و به پرسش ها پاسخ می دهد

زمان : شنبه 7 بعدازظهر 23 ژوئیه 2005
مکان: پاریس، مترو آلکساندر دوما - سالن آژکا

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) پاریس

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25708

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با علي اشرف درويشيان در پاريس، 23 ژوئيه، کانون نويسندگان ايران در تبعيد - پاريس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016